Szkolenie

Sztuczna Inteligencja jako narzędzie wspierające Marketing, Sprzedaż i Obsługę Klienta

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA

Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji (SI)

 • Czym jest SI?

 • Podstawowe definicje i trendy rynkowe

 • Podstawy działania SI

 • Trenowanie SI. Źródła danych

 • Ograniczenia i zagrożenia w SI

 • Przykłady zastosowań w marketingu, sprzedaży i obsłudze Klienta

 • Automatyczne kupowanie reklamy

 • Dynamiczne ustalanie ceny

 • Targetowanie reklamy, personalizacja oferty, silniki rekomendacyjne

 • Chatboty, voiceboty, rozpoznawanie mowy /tekstu

 • Automatyczne tworzenie treści, grafiki, filmów

 • Analiza wyników badań rynkowych

 • Prognozowanie sprzedaży

Zapoznanie się z SI

 • Przedstawienie najpopularniejszych modeli SI

 • ChatGPT (OpenAI)

 • Gemini (Google)

 • Copilot (Microsoft)

 • Zastosowania SI w marketingu

 • Zastosowania SI w Sprzedaży

 • Generowanie treści ofert sprzedażowych

 • Identyfikowanie możliwości (leadów) sprzedażowych

 • Jak współpracować z SI?

 • Anatomia prompta

 • Ćwiczenie. Identyfikowanie leadów sprzedażowych narzędziami SI

 • Ćwiczenie. Poszukiwanie inspiracji, nowych rynków i Klientów

 • Ćwiczenie. Tworzenie treści sprzedażowych (zapytań, ofert) z wykorzystaniem SI

 • Ćwiczenie. Tworzenie scenariuszy i filmów z wykorzystaniem SI

 • Ćwiczenie. Analiza wyników badania opinii Klientów z wykorzystaniem SI

 • Ćwiczenie. Prognozowanie sprzedaży z wykorzystaniem SI

SI w działaniach SEM

 • Propozycje słów kluczowych i wykluczających słów kluczowych od SI

 • Tłumaczenia słów kluczowych oraz tekstów reklam

 • Analiza konkurencji

 • Przykłady list remarketingowych

 • Przykłady list lokalizacji

 • Ćwiczenie. Tworzenie listy słów kluczowych i wykluczających słów kluczowych do kampanii reklamowej w Google Ads

Wsparcie SI w działaniach kreatywnych

 • Tworzenie oferty reklamowej

 • Tworzenie tekstów reklam

 • Tworzenie rozszerzeń reklamy

 • Tworzenie grafiki

 • Tworzenie materiałów wideo

 • Ćwiczenie. Tworzenie materiału emisyjnego tekstowej kampanii reklamowej do Google Ads

Automatyzacja i usprawnianie Sprzedaży przez SI

 • Podstawowe definicje i trendy rynkowe

 • Czym jest automatyzacja w marketingu i sprzedaży?

 • Pielęgnacja leadów (lead nurturing)

 • Scenariusze automatyzacji procesów. Wyzwalacze (triggery) komunikacji

 • Przykłady zastosowania SI w automatyzacji działań sprzedażowych

 • W jaki sposób SI wspomaga automatyzację sprzedaży?

 • Wyjaśnienie roli SI w personalizacji ofert i komunikacji z klientem

 • Czym jest segmentacja Klientów na bazie Scoringu?

 • Automatyzacja oceny potencjału leadów sprzedażowych na podstawie analizy zachowań Klienta

 • Przykłady narzędzi i platform umożliwiających automatyzację działań handlowych

 • Ćwiczenie. Segmentowanie Klientów z wykorzystaniem SI

 • Ćwiczenie. Wyzwalanie komunikacji w Messengerze Facebooka

 • Ćwiczenie. Wyzwalanie komunikacji e-mail z zastosowaniem MS Excela

Automatyzacja i usprawnianie Obsługi Klienta przez SI

 • Chatboty i voiceboty w służbie Obsługi Klienta

 • Ćwiczenie. Tworzenie chatbota AI do wdrożenia na stronie internetowej

Rola SI w marketingu i sprzedaży - podsumowanie

 • Omówienie głównych korzyści wynikających z zastosowania SI w procesach handlowych

 • Przykłady firm, które odniosły sukces dzięki efektywnemu wykorzystaniu SI

 • Praktyczne przykłady narzędzi i systemów SI dla Sprzedaży i Obsługi Klienta

 • Ćwiczenie. Identyfikowanie kryzysów wizerunkowych w internecie za pomocą SI

Aspekty prawne

 • SI a prawo autorskie

 • Omówienie rozporządzenia UE (AI Act)

Studia przypadków (case studies)

Sztuczna Inteligencja jako narzędzie wspierające Marketing, Sprzedaż i Obsługę Klienta
Sztuczna Inteligencja jako narzędzie wspierające Marketing, Sprzedaż i Obsługę Klienta