Szkolenie

Design Thinking – działanie w biznesie poza schematami

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA

Wprowadzenie do Design Thinking

 • Projektowanie a myślenie projektowe

 • Ergonomia, funkcjonalność, usability, wzornictwo, UX

 • Serwicyzacja

 • VUCA

 • Kluczowe wartości i zasady podejścia Design Thinking

Rozpoznanie potrzeb i motywacji odbiorców

 • Dobór grup docelowych do badań

 • Wywiady jakościowe pogłębione (indywidualne, Focus groups)

 • Wydobywanie insajtów konsumenckich

 • Tworzenie ścieżki podróży Klienta w czasie (Customer Journey)

 • Tworzenie Person

 • Tworzenie map empatii

 • Identyfikacja postaw

Definiowanie wyzwania

Generowanie i selekcja pomysłów

 • Rozpoznanie szans i zagrożeń (gains & pains)

 • Modelowanie propozycji wartości

 • Rozpoznanie wyzwań projektowych

 • Budowanie propozycji rozwiązań

 • 5xWHY

 • SCAMPER

 • Burza mózgów

 • Mindmapping

Prototypowanie i testowanie rozwiązań

 • Wizualizacje, prototypy, modele

 • Storyboardy

 • Makiety

Planowanie wdrożenia

 • Definiowanie pryncypiów, przypisywanie ról, odpowiedzialności

 • Cztery kluczowe kompetencje zespołu: myślenie kreatywne, innowacyjne, rozwiązywanie problemów oraz współpraca

 • Tworzenie schematu postępowania i harmonogramu

Wdrożenie

 • Filozofia Podwójnego Diamentu

Ćwiczenie. Praktyczne przejście przez przykładowy proces

Design Thinking - działanie w biznesie poza schematami - szkolenie od Leszka Nowaka
Design Thinking - działanie w biznesie poza schematami - szkolenie od Leszka Nowaka