Strategia, taktyka, działania operacyjne

Doradztwo w obszarze Digital Marketing

Witryna www, prowadzenie kampanii PPC/SEM lub profili firmowych w mediach społecznościowych to niektóre z wielu zadań operacyjnych budujących siłę marki. Zanim jednak zaczniesz coś robić w internecie, to potrzebujesz określić strategię marketingową, aby wiedzieć, dokąd i jak iść.

Opracowanie dobrej, jasnej i skutecznej strategii dla Twojej marki, produktu, firmy - będzie dla mnie przyjemnością :)

Oferuję Ci między innymi: badanie wielkości i wartości rynku, badanie konkurencji i otoczenia rynkowego, określenie silnych i słabych stron marki, identyfikację unikalnych cech oferty, definicję grup(y) odbiorców /persony, postawienie celów strategicznych (biznesowych, marketingowych, komunikacyjnych), kreację hasła przewodniego i haseł reklamowych. Oraz wiele więcej.

Co jeszcze?

Kreowanie strategii marketingowej to nie wszystko. Proponuję również jej przełożenie na działania taktyczne, a następnie kierowanie bieżącą komunikacją marketingową. Sprawuję nadzór nad terminowością i spójnością akcji marketingowych. Pokieruję współpracą z - wybranymi w Twoim imieniu i na Twoją rzecz - agencjami kreatywnymi, mediowymi, badawczymi i innymi partnerami zewnętrznymi. Kompleksowo koordynuję działalność operacyjną w obszarze marketingu.

Doradztwo i konsultacje w obszarze Digital Marketingowym u Leszka Nowaka
Doradztwo i konsultacje w obszarze Digital Marketingowym u Leszka Nowaka

Opinia Klienta

”Muszę przyznać, że szkolenie "E-commerce w pigułce. Jak sprzedawać i promować produkty oraz usługi w Internecie, w aspekcie europejskiego e-rynku” było całkiem udane, ale deser to prawdziwa ambrozja. Konsultacje z Panem Leszkiem Nowakiem to niezwykle inspirująca lekcja. Bez liczykrupowania. Miała być godzinka, a były prawie dwie i to ja kończyłem, bo nie chciałem wykorzystywać sytuacji, że nam się fajnie rozmawiało. Sporo cennych uwag w które wierzę (co raczej rzadko ma miejsce, bo z reguły to są jakieś couchingowe pierdoły) i dodatkowo merytorycznie i na luzie. O to chodzi. Na szkoleniu siłą rzeczy omawia się tematy ogólnie, bo jeden jest od kartofli, a inny od gier komputerowych. Szczegółowo się nie da. Jeśli już mam zastrzeżenia, to do pierwszej części, którą można wyciąć, bo Pan Leszek ma zdecydowanie więcej wartościowych rzeczy do przekazania niż to, co w zasadzie można znaleźć w Internecie. Albo inaczej, te informacje są do przekazania na piśmie choćby w prezentacji i omawianie ustaw ma raczej średni sens, tym bardziej, że często ich autorzy nie wiedzą do końca, o co chodzi, i pojawia się chaos interpretacyjny tak typowy w dzisiejszych czasach. Szkoda czasu Pana Leszka na omawianie rzeczy niezdefiniowanych w 100%. Ale to taka mała dygresja (wiem, że nie zaczyna się zdania od "ale" i zrobiłem to z premedytacją :)). Natomiast konsultacje to znakomity pomysł i są genialnym dopełnieniem szkolenia. Bez nadmiernej emfazy jestem za takim kierunkiem szkoleń. Mówię o osobistym kontakcie experta z adeptem. To dużo daje. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko przełoży się na wyniki w moim biznesie, ale takiego energetycznego kopa dawno nie dostałem. Pozdrawiam, dziękuję i proszę mnie w ciemno wpisywać na szkolenia z Panem Leszkiem, nawet jeśli będzie o zbieraniu sosnowych szyszek po ciemku...”

- przedsiębiorca z branży auto-moto

Przykład doradztwa

Przeprowadzenie przetargu marketingowego

  • Opiniowanie treści przedmiotu zamówienia, np. dostosowanie parametrów reklamy telewizyjnej, radiowej i internetowej do budżetu projektu, opiniowanie kryteriów pozacenowych w postępowaniu oraz warunków udziału w postępowaniu.

  • Pomoc w sprawdzeniu ofert w zakresie merytorycznym, w tym pomoc w zakresie przygotowania wezwań do wyjaśnienia treści ofert lub wyjaśnień elementów mających wpływ na wysokość ceny, a także pomoc w dokonaniu oceny otrzymanych wyjaśnień i dowodów.

  • Pomoc w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w tym pomoc w zakresie sformułowania uzasadnienia dla odrzucenia ofert z powodów merytorycznych związanych z zaoferowaną ceną.

  • Pomoc w przedstawieniu stanowiska Zamawiającego w przedmiocie podniesionych zarzutów dotyczących spraw merytorycznych.

  • Opiniowanie dokumentów złożonych przez podmiot realizujący kampanię w zakresie merytorycznym (obejmującym ocenę strategii i mediaplanu) oraz bieżąca analiza dostarczonych rozwiązań pod kątem jakości, spełnienia założonych kryteriów kampanii oraz zaproponowanych cen.

  • Opiniowanie raportu po realizacji kampanii i jego merytoryczna weryfikacja.

Brief prowadzenie przetargu reklamowego najlepsze praktyki według Leszek-A-Nowak
Brief prowadzenie przetargu reklamowego najlepsze praktyki według Leszek-A-Nowak