DIGITAL MARKETING

Leszek A. Nowak

Certyfikowany trener DIMAQ.

 

4-DNIOWE SZKOLENIE DIMAQ PROFESSIONAL

K O N T A K T

Zapraszam do kontaktu. Odpowiem najpóźniej w ciągu 24 godzin!

tel. 606 746 265

Warszawa