Szkolenie

Budowa silnej marki w internecie

Przykładowy plan szkolenia:

Czym jest marka? Atrybuty silnej marki

 • Świadomość /rozpoznawalność marki

 • Wizerunek, zaangażowanie

 • Doświadczenia, satysfakcja, lojalność

 • Skłonność do poleceń

Budowa silnej marki - etapy

Konsument – źródło wartości marki. Rozpoznanie potrzeb i motywacji odbiorców

 • Dobór grup docelowych do badań

 • Wywiady jakościowe pogłębione (indywidualne, Focus groups)

 • Wydobywanie insajtów konsumenckich

 • Tworzenie ścieżki podróży Klienta w czasie (Customer Journey)

 • Tworzenie Person

 • Tworzenie map empatii

 • Identyfikacja postaw

 • Poszukiwanie korzyści

Wizja marki

 • Esencja marki

 • Obietnica marki

 • Powody, aby uwierzyć (RTB)

 • Główny przekaz rynkowy (claim)

Definiowanie celów

 • Filozofia SMART

 • Cele biznesowe, marketingowe a komunikacyjne

 • Cele zasięgowe, wizerunkowe a sprzedażowe

 • Cele krótko- versus długoterminowe

 • Cele strategiczne, taktyczne a operacyjne

 • Kaskadowanie celów w organizacji

Pozycjonowanie marki na rynku

 • Benchmarking

Strategia komunikacji marki

 • Strategia liderów rynkowych

 • Strategia pretendentów rynkowych

 • Strategia naśladowców rynkowych

 • Strategia specjalistów rynkowych

Mierzenie siły marki, KPI

Budowa silnej marki w internecie - szkolenie u Leszka Nowaka
Budowa silnej marki w internecie - szkolenie u Leszka Nowaka