Podnieś swoje kwalifikacje w Digital Marketingu.

Weź udział w 2-dniowym szkoleniu

 

Sklep internetowy. Budowa i pozyskiwanie Klientów

Odbiorcy:

Właściciele e-sklepów, E-Commerce Managerowie

 

Efekty:

Uczestnik szkolenia pozna polski rynek e-commerce i profil konsumenta w sieci. Nauczy się planować e-handel, począwszy od badania rynku aż do wdrożenia i optymalizacji witryny sklepowej. Dowie się, jakie narzędzia marketingowe wspierają konwersje na sprzedaż, i jak zaplanować działania reklamowe dla swojego sklepu. Przyswoi szereg praktycznych narzędzi wspomagających e-handel. Zapozna się również z aspektami prawnymi handlu w internecie.

 

  • 14 godzin wiedzy niezbędnej do wdrożenia e-sklepu i konwersji na sprzedaż
  • Przydatne dane i uporządkowane informacje
  • Przystępny język zrozumiały dla każdego
  • Przykłady z rynku i praktyczne ćwiczenia

 

 

Plan szkolenia:

 

POLSKI E-KONSUMENT

Polski rynek e-commerce

Geneza zakupów w sieci

Inspiracje i zachowania nabywców

Podmioty na rynku e-commerce

Podróż Klienta (Customer journey)

               AIDA

ROPO, Showrooming

ZMOT

Mikromomenty

Trendy i zjawiska w e-commerce

mCommerce

 

PLANOWANIE E-HANDLU

Platformy shoppingowe

Dropshipping

Budowa witryny sklepowej a zadowolenie Klienta (UX)

               Makiety

               Budowa witryny sklepowej

Ewaluacja

UX

Heurystyki Nielsena

Click-tracking

               Audyt UX e-sklepu

Porzucony koszyk

               Przyczyny porzucenia koszyka

Optymalizacja witryny sklepowej (SEO)

Kod witryny

Zawartość witryny

Inbound marketing /link building

Domena

Roboty

Black Hat

Słowa kluczowe

Marketing treści (Content Marketing - CM)

               Strategia CM w lejku zakupowym

               Formy treści

               Dystrybucja

Reklama natywna

               Jak pisać? Copywriting

               Content recycling

 

KOMUNIKACJA REKLAMOWA E-SKLEPU

Koncepcje komunikacji

Online vs offline

Omnichannel

Inbound vs outbound marketing

Planowanie kampanii reklamowej

               Etapy planowania kampanii

               Definiowanie celów

Narzędzia i działania komunikacji internetowej

Reklama w wyszukiwarce (SEA)

Działanie wyszukiwarki

Google Ads

Smart Bidding

Copy w reklamie PPC

Śledzenie skuteczności – UTM

Google Merchant Center

Inne kanały komunikacji

               Marketing szeptany (buzz marketing)

               Reklama w mediach społecznościowych (Social Media Advertising)

Marketing afiliacyjny

Reklama geotargetowana

               Google Moja Firma

Google Maps

Marketing zbliżeniowy (Proximity marketing)

E-mail marketing

 

Monitoring i mierzenie efektywności kampanii

Wskaźniki sukcesu, KPI

Konwersje

Śledzenie skuteczności, UTM-y

Zwrot z reklamy (ROAS)

 

MONITORING I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI E-HANDLU

Mierniki sukcesu w e-commerce

Zwrot z inwestycji (ROI)

Wartość zamówienia (AOV)

Długookresowa wartość Konsumenta (LTV)

Satysfakcja Konsumenta (NPS)

Inne parametry efektywności

Google Analytics

 

ASPEKTY PRAWNE HANDLU W INTERNECIE

 

ĆWICZENIE INSPIRUJĄCE

Karty z brandami

 

 

Opis szkolenia:

Szkolenie rozpoczniesz od zapoznania się z polskim e-konsumentem. Poznasz jego kluczowe aktywności w sieci, inspiracje i zachowania zakupowe: co i dlaczego kupujemy on-line? Przyswoisz modele zakupowe: ROPO, Showrooming, ZMOT. Przejdziesz ścieżkę zakupową Klienta (customer journey). Dokonasz przeglądu polskiego rynku e-commerce – jego wielkość, dynamikę i kierunki wzrostu, najważniejszych graczy rynkowych, trendy i zjawiska kształtujące przyszłość zakupów w sieci, np. sztuczna inteligencja, wyszukiwanie głosowe, automatyzacja, smartfonizacja.

Wzbogacisz swoją wiedzę w zakresie strategii cenowej. Usystematyzujesz metody ustalania cen, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego ustalania ceny. Poznasz narzędzia do monitoringu cen.

Zajmiesz się planowaniem e-handlu, od badania rynku i użytkowników aż do wdrożenia witryny sklepowej. Dużą część szkolenia poświęcisz budowie witryny, zgodnie z najlepszymi praktykami UX (User Experience), a następnie jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).  Dowiesz się, co mówią heurystyki Nielsena, jak realizować jest upsell, cross-sell (silniki rekomendacyjne).  Poznasz powody porzuceń koszyka i techniki ratowania uciekającego Klienta.

Nawet najlepsza witryna nie sprzeda bez komunikacji rynkowej. Usłyszysz o strategii wielokanałowej. Dokonasz przeglądu narzędzi marketingowych, np. marketing wpływu (influence marketing), marketing treści (content marketing), marketing przychodzący (inbound marketing), marketing afiliacyjny, marketing zbliżeniowy (proximity marketing). Dokładnie poznasz e-mail marketing, w tym budowę bazy adresowej, konstruowanie skutecznego e-maila, realizację e-mailingu, segmentację, automatyzację, monitoring.

Nauczysz się dobrze definiować cele sprzedażowe. Stworzysz plan reklamowy i media-mix dla e-sklepu. Nauczysz się planować kampanie pod kątem maksymalizacji konwersji w e-sklepie. Zmierzysz się z mierzeniem efektywności kampanii. Dowiesz się, co i jak mierzyć, obliczysz zwrot na inwestycji (ROI), zwrot z reklamy (ROAS), długookresową wartość Klienta (LTV).

Zapoznasz się z szeregiem narzędzi wspomagających planowanie i mierzenie działalności (Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, Google Ads, Google Keyword Planner, Google Merchant Center, Google Moja Firma, click-tracking).

Na koniec szkolenia zapoznasz się z aspektami prawnymi handlu w internecie. Dowiesz się, jakie są najważniejsze przepisy prawne wpływające na działalność e-sklepu, nakazy, zakazy i ograniczenia. Usłyszysz o nieuczciwych praktykach, nieuczciwej konkurencji, uwarunkowaniach przesyłania informacji handlowej, obwarowaniach prawnych reklamy produktów wrażliwych czy reklamy w mediach społecznościowych.

Kiedy?

(zapytaj o najbliższy termin)

Gdzie?

WARSZAWA

Digital Knowledge Village

Za ile?

1.500 zł  + VAT /os.

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

godz. 9:30 - 17:00

 

Polski konsument i rynek E-Commerce

Strategia cenowa

Marketing, reklama

DZIEŃ 2

godz. 9:30 - 17:00

 

UX i SEO - budowa satysfakcji Konsumenta

Narzędzia

Aspekty prawne

ZAKRES WIEDZY

Szkolenie rozpoczniesz od zapoznania się z polskim e-konsumentem. Poznasz jego kluczowe aktywności w sieci, inspiracje i zachowania zakupowe: co i dlaczego kupujemy on-line? Przyswoisz modele zakupowe: ROPO, Showrooming, ZMOT. Przejdziesz ścieżkę zakupową Klienta (customer journey). Dokonasz przeglądu polskiego rynku e-commerce – jego wielkość, dynamikę i kierunki wzrostu, najważniejszych graczy rynkowych, trendy i zjawiska kształtujące przyszłość zakupów w sieci, np. sztuczna inteligencja, wyszukiwanie głosowe, automatyzacja, smartfonizacja.

 

Wzbogacisz swoją wiedzę w zakresie strategii cenowej. Usystematyzujesz metody ustalania cen, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego ustalania ceny. Poznasz narzędzia do monitoringu cen.

 

Zajmiesz się planowaniem e-handlu, od badania rynku i użytkowników aż do wdrożenia witryny sklepowej. Dużą część szkolenia poświęcisz budowie witryny, zgodnie z najlepszymi praktykami UX (User Experience), a następnie jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).  Dowiesz się, co mówią heurystyki Nielsena, jak realizować jest upsell, cross-sell (silniki rekomendacyjne).  Poznasz powody porzuceń koszyka i techniki ratowania uciekającego Klienta.

 

Nawet najlepsza witryna nie sprzeda bez komunikacji rynkowej. Usłyszysz o strategii wielokanałowej. Dokonasz przeglądu narzędzi marketingowych, np. marketing wpływu (influence marketing), marketing treści (content marketing), marketing przychodzący (inbound marketing), marketing afiliacyjny, marketing zbliżeniowy (proximity marketing). Dokładnie poznasz e-mail marketing, w tym budowę bazy adresowej, konstruowanie skutecznego e-maila, realizację e-mailingu, segmentację, automatyzację, monitoring.

 

Nauczysz się dobrze definiować cele sprzedażowe. Stworzysz plan reklamowy i media-mix dla e-sklepu. Nauczysz się planować kampanie pod kątem maksymalizacji konwersji w e-sklepie. Zmierzysz się z mierzeniem efektywności kampanii. Dowiesz się, co i jak mierzyć, obliczysz zwrot na inwestycji (ROI), zwrot z reklamy (ROAS), długookresową wartość Klienta (LTV).

 

Zapoznasz się z szeregiem narzędzi wspomagających planowanie i mierzenie działalności (Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, Google Ads, Google Keyword Planner, Google Merchant Center, Google Moja Firma, click-tracking).

 

Na koniec szkolenia zapoznasz się z aspektami prawnymi handlu w internecie. Dowiesz się, jakie są najważniejsze przepisy prawne wpływające na działalność e-sklepu, nakazy, zakazy i ograniczenia. Usłyszysz o nieuczciwych praktykach, nieuczciwej konkurencji, uwarunkowaniach przesyłania informacji handlowej, obwarowaniach prawnych reklamy produktów wrażliwych czy reklamy w mediach społecznościowych.

ZGŁOŚ SIĘ TERAZ!

Wypełnij formularz kontaktowy poniżej.

Odbiorcą i administratorem Twoich danych osobowych (adresu e-mail) będzie Leszek A. Nowak (leszek.a.nowak@gmail.com). Twój adres e-mail zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie na potrzeby potwierdzenia rezerwacji i udziału w szkoleniu. Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" zgadzasz się na to.

K O N T A K T

Zapraszam do kontaktu. Odpowiem najpóźniej w ciągu 24 godzin!

tel. 606 746 265

Warszawa