Podnieś swoje kwalifikacje w sprzedaży internetowej.

Weź udział w szkoleniu

 

Sklep internetowy. Budowa sklepu i pozyskiwanie Klientów. (E-Commerce)

 

Odbiorcy:

Właściciele e-sklepów, E-Commerce Managerowie

 

Efekty:

Uczestnik szkolenia pozna polski rynek e-commerce i profil konsumenta w sieci. Nauczy się najlepszych praktyk w obszarze wdrożenia i optymalizacji witryny sklepowej. Dowie się, jakie narzędzia marketingowe wspierają konwersje na sprzedaż, i jak zaplanować działania reklamowe dla swojego sklepu. Przyswoi szereg praktycznych narzędzi wspomagających e-handel. Zapozna się również z aspektami prawnymi handlu w internecie.

 

  • Przydatne dane i uporządkowane informacje
  • Przystępny język zrozumiały dla każdego
  • Przykłady z rynku i praktyczne ćwiczenia
  • Test wiedzy

 

Plan szkolenia:

 

POLSKI E-KONSUMENT

Polski rynek e-commerce

Geneza zakupów w sieci

Inspiracje i zachowania nabywców

Podmioty na rynku e-commerce

Podróż Klienta (Customer journey)

     AIDA

     ROPO, Showrooming

     ZMOT

     Mikromomenty

Trendy i zjawiska w e-commerce

mCommerce

 

PLANOWANIE E-HANDLU

Platformy shoppingowe

Dropshipping

Budowa witryny sklepowej a zadowolenie Klienta (UX)

     Makiety

     Budowa witryny sklepowej

     Ewaluacja

     UX

     Heurystyki Nielsena

     Click-tracking

     Audyt UX e-sklepu

Porzucony koszyk

     Przyczyny porzucenia koszyka

Optymalizacja witryny sklepowej (SEO)

     Kod witryny

     Zawartość witryny

     Inbound marketing /link building

     Domena

     Roboty

     Black Hat

     Słowa kluczowe

Marketing treści (Content Marketing - CM)

     Strategia CM w lejku zakupowym

     Formy treści

     Dystrybucja

     Reklama natywna

     Jak pisać? Copywriting

     Content recycling

 

KOMUNIKACJA REKLAMOWA E-SKLEPU

Koncepcje komunikacji

     Online vs offline

     Omnichannel

     Inbound vs outbound marketing

Planowanie kampanii reklamowej

     Etapy planowania kampanii

     Definiowanie celów

     Narzędzia i działania komunikacji internetowej

Reklama w wyszukiwarce (SEA)

     Działanie wyszukiwarki

     Google Ads

     Smart Bidding

     Copy w reklamie PPC

     Śledzenie skuteczności – UTM

     Google Merchant Center

Inne kanały komunikacji

     Marketing szeptany (buzz marketing)

     Reklama w mediach społecznościowych (Social Media Advertising)

     Marketing afiliacyjny

     Reklama geotargetowana

          Google Moja Firma

          Google Maps

          Marketing zbliżeniowy (Proximity marketing)

     E-mail marketing

 

MONITORING I MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI E-HANDLU

Monitoring i mierzenie efektywności kampanii

     Wskaźniki sukcesu, KPI

     Konwersje

     Śledzenie skuteczności, UTM-y

     Zwrot z reklamy (ROAS)

Mierniki sukcesu w e-commerce

     Zwrot z inwestycji (ROI)

     Wartość zamówienia (AOV)

     Długookresowa wartość Konsumenta (LTV)

     Satysfakcja Konsumenta (NPS)

     Inne parametry efektywności

Google Analytics

 

ASPEKTY PRAWNE HANDLU W INTERNECIE

 

ĆWICZENIE INSPIRUJĄCE

Karty z brandami

ZAKRES WIEDZY

Szkolenie rozpoczniesz od zapoznania się z polskim e-konsumentem. Poznasz jego kluczowe aktywności w sieci, inspiracje i zachowania zakupowe: co i dlaczego kupujemy on-line? Przyswoisz modele zakupowe: ROPO, Showrooming, ZMOT. Przejdziesz ścieżkę zakupową Klienta (customer journey). Dokonasz przeglądu polskiego rynku e-commerce – jego wielkość, dynamikę i kierunki wzrostu, najważniejszych graczy rynkowych, trendy i zjawiska kształtujące przyszłość zakupów w sieci, np. sztuczna inteligencja, wyszukiwanie głosowe, automatyzacja, smartfonizacja.

Wzbogacisz swoją wiedzę w zakresie strategii cenowej. Usystematyzujesz metody ustalania cen, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego ustalania ceny. Poznasz narzędzia do monitoringu cen.

Zajmiesz się planowaniem e-handlu, od badania rynku i użytkowników aż do wdrożenia witryny sklepowej. Dużą część szkolenia poświęcisz budowie witryny, zgodnie z najlepszymi praktykami UX (User Experience), a następnie jej optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).  Dowiesz się, co mówią heurystyki Nielsena, jak realizować jest upsell, cross-sell (silniki rekomendacyjne).  Poznasz powody porzuceń koszyka i techniki ratowania uciekającego Klienta.

Nawet najlepsza witryna nie sprzeda bez komunikacji rynkowej. Usłyszysz o strategii wielokanałowej. Dokonasz przeglądu narzędzi marketingowych, np. marketing wpływu (influence marketing), marketing treści (content marketing), marketing przychodzący (inbound marketing), marketing afiliacyjny, marketing zbliżeniowy (proximity marketing). Dokładnie poznasz e-mail marketing, w tym budowę bazy adresowej, konstruowanie skutecznego e-maila, realizację e-mailingu, segmentację, automatyzację, monitoring.

Nauczysz się dobrze definiować cele sprzedażowe. Stworzysz plan reklamowy i media-mix dla e-sklepu. Nauczysz się planować kampanie pod kątem maksymalizacji konwersji w e-sklepie. Zmierzysz się z mierzeniem efektywności kampanii. Dowiesz się, co i jak mierzyć, obliczysz zwrot na inwestycji (ROI), zwrot z reklamy (ROAS), długookresową wartość Klienta (LTV).

Zapoznasz się z szeregiem narzędzi wspomagających planowanie i mierzenie działalności (Google Analytics, Google Trends, Google Search Console, Google Ads, Google Keyword Planner, Google Merchant Center, Google Moja Firma, click-tracking).

Na koniec szkolenia zapoznasz się z aspektami prawnymi handlu w internecie. Dowiesz się, jakie są najważniejsze przepisy prawne wpływające na działalność e-sklepu, nakazy, zakazy i ograniczenia. Usłyszysz o nieuczciwych praktykach, nieuczciwej konkurencji, uwarunkowaniach przesyłania informacji handlowej, obwarowaniach prawnych reklamy produktów wrażliwych czy reklamy w mediach społecznościowych.

DWUDNIOWE (7h+7h)

STACJONARNE

Pełny zakres merytoryczny

Ćwiczenia wewnętrzne

Najlepsze praktyki (case studies)

Test wewnętrzny wiedzy (40 pytań)

Praca domowa

 

Cena 1.500 zł /os. + VAT

JEDNODNIOWE (7h)

STACJONARNE

Ograniczony zakres merytoryczny

Ćwiczenia wewnętrzne

 

 

 

 

Cena 1.000 zł /os. + VAT

DWUDNIOWE (4h+3h)

ZDALNE (ONLINE)

Ograniczony zakres merytoryczny

 

 

 

 

 

Cena 800 zł /os. + VAT

OPINIE

Angelika Kowal, Ceetrus Polska

"Szkolenie z e-commerce przeszło moje oczekiwania. W ciągu tych 2 dni szkolenia online zdobyłam dużo cennej wiedzy przekazanej w bardzo profesjonalny sposób. Ciekawe przykłady i case'y z obecnego wyglądu online i ecommerce. Szczerze polecam i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się uczestniczyć w szkoleniach z innego tematu."

ZGŁOŚ SIĘ TERAZ!

Wypełnij formularz kontaktowy poniżej.

Odbiorcą i administratorem Twoich danych osobowych (adresu e-mail) będzie Leszek A. Nowak (leszek.a.nowak@gmail.com). Twój adres e-mail zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie na potrzeby potwierdzenia rezerwacji i udziału w szkoleniu. Poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij" zgadzasz się na to.

K O N T A K T

Zapraszam do kontaktu. Odpowiem najpóźniej w ciągu 24 godzin!

tel. 606 746 265

vip@leszeknowak.pl

Warszawa, Polska