STRATEGIA ON-LINE

Prowadzenie kampanii PPC/SEM lub profili firmowych w mediach społecznościowych (social media) to niektóre z wielu zadań operacyjnych budujących siłę marki. Zanim jednak zostaną one podjęte, to należy określić strategię marketingową, aby wiedzieć, dokąd i jak iść.

Opracowanie dobrej, jasnej i skutecznej strategii  dla marki jest moją specjalnością.

CO KONKRETNIE?

Oferuję Ci między innymi: badanie wielkości i wartości rynku, badanie konkurencji i otoczenia rynkowego, określenie silnych i słabych stron marki, identyfikację unikalnych cech oferty, definicję grup(y) odbiorców /persony, postawienie celów strategicznych (biznesowych, marketingowych, komunikacyjnych), kreację hasła przewodniego i haseł reklamowych.

CO JESZCZE?

Kreowanie  strategii marketingowej to nie wszystko. Proponuję również jej przełożenie na działania taktyczne, a następnie kierowanie bieżącą komunikacją marketingową. Sprawuję nadzór nad terminowością i spójnością akcji marketingowych. Kieruję współpracą z agencjami kreatywnymi, mediowymi, badawczymi i innymi partnerami zewnętrznymi. Kompleksowo koordynuję działalność operacyjną w obszarze marketingu.

K O N T A K T

Zapraszam do kontaktu. Odpowiem najpóźniej w ciągu 24 godzin!

tel. 606 746 265

vip@leszeknowak.pl

Warszawa, Polska